Относно списъците със записаните участници

Списъкът с регистрирани участници ще се обновява през три дни. Окончателният списък с участници ще бъде публикуван на 23.06.2016г.

От организаторите