Карта и маршрут

Маршрутът е с дължина 30км, а общата набрана височина е 1228 метра. Трасето минава през землищата на селата Батулия, Букувец, Брезовдол, Лесковдол и Томпсън. 

Изтегляне на трасето в KMZ и GPX формат

Djurenec