Контакти

За организационни въпроси – Мирослав Цветков – 0885 259 232

За въпроси свързани с трасето – Цветан Такев (велосдружение “Велокрация”) – 0887 228 677